Avancerad trädfällning

Vi hjälper alla med besvärliga träd, privatpersoner och lokala förvaltningar m fl.

Vi utgår ifrån Närkesberg och har ett arbetsområde på ca 10 mils radie.

Över 10 års erfarenhet. 

Vid intresse kommer vi och gör en gratis offert.

RUT-avdrag på trädfällning och trädgårdstjänster.

Vi utför även andra trädgårds- och skogsuppdrag såsom

✔  Fruktträdsbeskärning

✔  Häckklippning

✔  Manuell huggning

✔  Röjning

✔  Flisning

✔  Vedförsäljning

Ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring finns.

Häckklippning
Häckklippning
Trädbeskärning
Trädbeskärning